Öppet tider

   Måndag - Lördag

   09:00 - 12:00
   15:00 - 19:00

   För mer info se "kontakt"

Kliniken

Vaccination för Katt

Vaccinationsplan för katt

Det rekomenderas att katter i Sverige vaccineras mot kattpest (panleukopeni) och kattsnuva (orsakas av calicivirus och herpesvirus). En del katter kan även behöva vaccineras mot Klamydia som också ingår i kattsnuvakomplexet. Katter som ska resa utomlands ska vaccineras mot rabies.

Kattpest + kattsnuva

Kattsnuva

Ges för utekatter som ska vaccineras årligen mot kattsnuvan och vart tredje år med vaccinet som kombinerar kattpest + kattsnuva

Observera! Katter ska ha 2 grundvaccinationer oavsett ålder!